خانه > درباره ما>تجهیزات شرکت

تجهیزات شرکت


  • ظاهر کارخانه


  • دمیدن فیلم فیلم


  • دستگاه چاپ


  • ماشین ساخت کیف


  • مواد خام


  • منطقه محصولات نیمه تمام


  • انبار محصولات


  • قبل از حمل و نقل


  • حمل و نقل